„Jestliže mezi námi prodlévala jako živá, nechť tak spočine také jako mrtvá,“ prohlásí o své švagrové Jindřišce císař František I. První protestantce, přivdané ke katolickým Habsburkům, se posmrtně dostane nevídaného privilegia: I přes rozdílnou víru je pohřbena v císařské hrobce.

Rakouský císař František I. (1768–1835) projeví vůči své příbuzné odlišného vyznání obrovskou míru tolerance, což na vídeňském dvoře není vůbec obvyklé. „Jediným modelem sňatků, který byl akceptován elitou, byl sňatek mezi příslušníky stejného stavu a – od raného novověku i stejného náboženství… Sňatky s nekatolickými partnery byly chápány – pokud nebyly politicky důležité – jako jistý druh mesaliance,“ uvádějí současný česko-rakouský historik Karl Vocelka a americká autorka Lynne Hellerová. Nepřátelství habsburských katolíků vůči protestantské víře totiž sahá až za hrob. Představa, že by v posvátné půdě…