Psychopati tvoří asi 1 % běžné populace, ovšem ve vysokých funkcích jich nalezneme až 5 %. Tři čtvrtiny z nich jsou muži. Jde o lidi beze strachu, postrádající empatii a nemající pocit viny, kteří jsou dokonalými manipulátory a mistry přetvářky. Jak je spolehlivě odhalit dříve, než začnou škodit?

Psychopat je bezcitný, sebestředný a manipulativní člověk, jenž neustále prahne po vzrušení. Aby dosáhl toho, po čem touží, dokáže být i velmi šarmantní. Obvykle jde o dokonalého lháře. Psychopati jsou často vzdělaní lidé na vedoucích pozicích, kteří nemají problém získat si důvěru ostatních. Považují se však za lepší než oni, a proto lidi ve svém okolí ponižují. Před jakým chováním je třeba se mít na pozoru?

Mistři lhaní a manipulace
Psychopat má neukojitelnou touhu po moci, a to jak v rámci profese, tak i v osobních vztazích. Řekne a udělá cokoli, aby dosáhl svého. Překrucování pravdy, lhaní…