Občanská válka v Bosně a Hercegovině, která probíhala mezi roky 1992 a 1995, je považována za největší událost svého druhu v historii Evropy od dob druhé světové války. Docházelo při ní ke genocidě a zločinům proti lidskosti, za což byli hlavní iniciátoři masového vražděni, Ratko Mladić a Radovan Karadžič, Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu odsouzeni na doživotí. Jakých zvěrstev se dopustili?

Stát Bosna a Hercegovina leží na Balkánském poloostrově. Tato oblast pro svoji polohu na křižovatce různých kulturních vlivů často měnila vládce a obyvatelé své tradice. Dodnes zde žijí tři hlavní etnické skupiny: bosenští Srbové, bosenští Chorvaté a Bosňáci. Hlavním rozdílem mezi nimi je jejich víra. Chorvaté jsou katolíci, Srbové pravoslavní a Bosňáci muslimové. To sehrálo klíčovou roli ve vývoji země po druhé světové válce.

Multikulturní neshody vyústily ve válku

Bosna byla