Křižácká pevnost Jaffa je téměř dobyta. Jedině městská citadela ještě odolává muslimským nájezdníkům. „Teď ať si ten anglický vlk přijde,“ usměje se sultán Saladin. Vtom se od pobřeží ozve hurónský řev. Saladin se ohlédne a spatří, jak rytíři v čele s Richardem Lví srdce nemilosrdně rozhánějí jeho vojáky.

 Bitva o město Jaffa je poslední, kterou legendární anglický král Richard Lví srdce (1157–1199) ve Svaté zemi svede. Završí tím kampaň známou jako třetí křížová výprava, jejímž úkolem mělo být znovudobytí ztraceného Jeruzalémského království. Křesťanští bojovníci si pod vedením Richarda vedou skutečně bravurně, nicméně samotný Jeruzalém dobýt nedokážou. Nejenže čelí geniálnímu muslimskému vojevůdci Saladinovi (1138–1193), ale současně se musejí vypořádat s těžkostmi ve vlastních řadách. Přesto se Richard Lví srdce zapíše do historie jako statečný a houževnatý bojovník, který si…