Bitva sotva začala, a konzul Gaius Regulus padl! Hromadný úprk jednotek, jak bývalo v podobných situacích dobrým zvykem, se ale tentokrát nekoná. Římané se poučili z předchozích porážek a díky disciplíně a vypilované taktice slaví u Telamonu důležitý triumf.  

 Keltové se dali do pohybu. Na konci 5. století př. n. l. expandují ze své přelidněné „pravlasti“ (zasahovala hlavně do dnešního Německa a Francie) do velké části Evropy. Ke stěhování je nejspíš přiměly i narůstající vzájemné spory a touha po kořisti. Některé kmeny se vydají na Apeninský poloostrov, přičemž ignorují fakt, že už je v těchto končinách „plno“. Etrusky ani sílící římskou republiku Keltové totiž nepovažují za rivaly, jichž by se měli bát…