Plesk, plesk, dětské nožky šlapou do bahna. Malý kluk ví, že se děje něco zlého. Nejraději by utekl, ale nemá šanci. S děsem v očích se podívá na kněze, který s ním vzápětí smýkne na obětní stolec. Dítě vykřikne hrůzou, když se mu do těla mohutnou silou zaryje nůž. 

Rychlým řezem kněz rozpárá hrudní koš malého dítěte. Když zapraskají křehké kosti, sáhne dovnitř a jediným škubnutím vyrve z těla ještě tlukoucí srdce. Horká krev stříká kolem. Přichází další oběť. Jedno, druhé, třetí dítě… Na smrt tu posílají i mláďata lam. Musejí si usmířit nebeské vládce.