Popularitu si Petr Čtvrtníček (52) získal svérázným humorem a bezprostředností. Kolegové mu závidí, fanoušci se nemohou nabažit jeho satirického humoru. Jak to má ale v soukromí? Je pravda, že randí s Kateřinou Hrachovcovou (42) i mimo televizní kamery?