Zdá se, že štěstí Jitky Schneiderové (46) po boku mladšího Lukáše Pittera (39) dlouho nevydrželo. Zase prý má zaječí úmysly a rozhlíží se po jiných. Vážně si nedokáže pomoci? Cožpak nedokáže vydržet být věrná jen jednomu?