Rakousko-saské velení sleduje, jak se pruské oddíly marně pokoušejí prorazit jejich obrannou linii. „Jsme na ně dobře připraveni,“ pochvalují si důstojníci, když vtom do velitelského stanu vpadne posel se zprávou, ať se vojsko stáhne na východ a připojí se ke zbytku armády. Navzdory příznivému průběhu bitvy generál Clam-Gallas rozkazu uposlechne. Bude ho to stát vítězství i pověst.

Střetnutí pruské a rakousko-saské armády u Jičína patří především kvůli mnohem známější bitvě u Hradce Králové, která proběhne jen o pár dní později, k méně připomínaným kapitolám středoevropských dějin. Konflikt má svůj počátek v dlouhodobějším sporu Rakouska a Pruska o dominanci v Německém spolku, který vznikl roku 1815 během Vídeňského kongresu jako náhrada za zaniklou Svatou říši římskou.