Tváře Publia Pertinaka jsou jako z mramoru. Oblíbený konzul je mrtev. Před pár okamžiky byl z rozkazu císaře Caracally popraven. Důvod? Víc než malicherný! Pertinax si dovolil zavtipkovat na panovníkův účet. To se krutě nevyplácí. Přesvědčil se o tom nejen prostořeký konzul, ale i mnozí další…

Obyvatelé Říma si mohou s úlevou vydechnout. V roce 214 n. l. se nesmírně krutý imperátor Marcus Aurelius Severus Antoninus, známější jako Caracalla (188–217), vydává na plánovanou cestu do Makedonie a Egypta. Ve Věčném městě po jeho odjezdu div že nepropuknou oslavy. Lidé se těší na několik poklidných měsíců. Něco podobného už dlouho nezažili. Caracallova vláda se totiž od počátku nesla ve znamení vražd a krvavých jatek. Podsaditý mladík se chopil moci v únoru 211 společně s bratrem Getou (189–211), kterého ještě téhož roku sprovodil ze světa. Následně nechal zlikvidovat každého, kdo se s jeho