„A nedojí a nedojí,“ stěžuje si porodní bába Dorota Groerová na svou nemocnou krávu. „Musí sníst posvěcenou hostii, pak bude dávat více mléka,“ poradí jí stará Dorota Davidová. Groerová se tedy obrátí na žebračku Marii Schuhovou. Ví, že za kousek jídla udělá cokoliv…

 Na Květnou neděli roku 1678 vejde Schuhová do kostela v Sobotíně nedaleko Šumperka a přistoupí ke svatému přijímání. Posvěcenou hostii ale nespolkne a místo toho ji nenápadně schová do modlitební knížky. Bystrému oku ministranta však nic neunikne. Ohlásí podivné chování ženy tamějšímu kostelníku Bittnerovi, ten zase informuje faráře Matyáše Eusebia Schmidta. A přes hejtmana losinského panství Adama Vinarského z Kříšova se vše donese až k hraběnce Angelii Anně Sybille z Galle, rozené ze Žerotína, správkyni losinského panství.