Technický růst v minulých stoletích byl zapříčiněn rozšiřující se železniční sítí. Stejně tak i dnes v 21. století má železnice zásadní význam. Objevují se nové technologie, které zefektivňují její využívání. V popředí zájmu stojí hlavně rychlost, přesnost a bezpečnost.

Na rozdíl od automobilového průmyslu nejsou inovace ve světě kolejových vozidel zase až tolik patrné. Důvodů pro to je hned několik. Ten nejhlavnější lze spatřovat v tom, že výrobci automobilů chtějí, abychom si koupili nové auto v horizontu několika let. Proto musí inovovat, inovovat a inovovat. Kdežto vlak si zaprvé nekupuje jednotlivec a zadruhé se jeho životnost měří v desetiletích. Proto stačí jen inovovat. Změny v tomto odvětví přicházejí tedy pomaleji, ale přicházejí.