Dámy v šatech se vlní v tanečním sále a pánové září spokojeností. Vyslanec Kounic je v jednom kole – ženy ho mají rády a on zase je. Jedna z nich mu vtiskne do ruky lísteček: „Večer v deset hodin v mé komnatě.“  Přikývne. Aby také ne. Kdo by odmítl schůzku s milenkou samotného francouzského krále, která obratně tahá v pozadí za politické nitky?

Pompézní styl oblékání, záliba v líčení, neustálé naříkání na všechny možné choroby, slabost pro krásné ženy. Rakouská panovnice Marie Terezie (1717–1780) ale nad všemi vrtochy svého vyslance Václava Antonína Kounice (1711–1794) jen krčí rameny. Moc dobře ví, že jeho diplomatický um všechny tyto nectnosti bohatě vyváží… A má pravdu. Kounic, kancléř čtyř rakouských panovníků, významně ovlivní nejen vývoj Evropy v druhé polovině 18. století, ale výrazně se prosadí i ve vnitřní politice této mnohonárodnostní říše. Původně se přitom jeho životní…