Prostituce je stará jako lidstvo samo, ne nadarmo bývá označována za nejstarší řemeslo. Uspokojování sexuálních potřeb jiných se vyskytovalo už u nejstarších kultur. Jak se situace změnila, když zesílil vliv křesťanství, které považovalo smilstvo za jeden ze smrtelných hříchů? Pokud myslíte, že byla církví vymýcena, budete se nejspíš divit …

U mnoha starověkých kultur fungovaly v chrámech kněžky lásky, které měly prostřednictvím rituálů zajistit dobrou úrodu. Proto za nimi chodili muži s peněžitými i věcnými dary, sestávajícími například z obilí, olivového oleje či vína, a provozovali s nimi předepsaný rituál tělesného styku. Za to byli obdařeni novou silou. V jednom babylonském textu se dochoval příběh o zbožné manželce, která nabádala svého nehodného muže, aby častěji navštěvoval chrám.

Kněžky jako první prostitutky
Na hliněné destičce se zachoval nápis vyvedený klínovým písmem, který…