Lidé nejsou, stejně jako naprostá většina jiných zvířat, od přírody monogamní. A nikdy nebyli. Přesto dnes ve světě žije naprostá většina lidí v párovém (monogamním) vztahu muže a ženy. Proč tomu tak je? Jak často býváme my lidé nevěrní? A především – můžeme za to – anebo námi manipulují síly, které nedokážeme ovládnout? Existuje „gen zrady?“

Stovky tisíc let lidské historie jsme žili polygamně. Aniž by to tehdejší lovci a sběrači tušili, vylepšoval se tím genetický potenciál lidské rasy. Silnější lovec oplodnil více žen, vybíral si ty nejvíc sexuálně přitažlivé, tedy s výraznými sekundárními pohlavními znaky. Byly to proto ženy zdravé a silné. Tímto způsobem se po tisíce generací zaručovala kvalita potomků a zdárný vývoj lidského druhu. Tyto primitivní společnosti neznaly pojem otcovství, potomek „patřil“ matce.

Nevěra je smrtelný hřích!

Teprve s usazováním prvních zemědělců během