Golem se stává populárním zejména díky komedii „Císařův pekař – Pekařův císař“ a někteří čtenáři jistě znají i vynikající mystický román „Golem“ Gustava Meyrinka (1868–1932). Kde však najdeme prvotní zmínku o golemovi? Skutečně existuje jen jeden? A jak se lidé v minulosti vůbec dozvídají o golemech, jejich vlastnostech a způsobech vzniku?

Již od dávné minulosti se různé civilizace zabývají konceptem vytváření živých bytostí či oživování bytostí neživých, a to prostřednictvím nejrůznějších rituálů a předmětů. Například starověcí Egypťané věří na věčný posmrtný život a investují mnoho úsilí do zajištění pohodlí svých zemřelých na onom světě. Vešebti, hliněné sošky sluhů, jsou už v dávných dobách umístěny do hrobek s úmyslem pomáhat zemřelému ve světě mrtvých, a to zejména při práci. Tyto sošky jsou považovány za důležitý prvek, který má být oživen pomocí magických formulí z Knihy mrtvých