Nejstarší záznam najdeme už ve Starém zákoně. Obětí je panovačná královna Jezábel, původem fénická princezna a manželka krále Izraele Achaba. Po dobytí Jizreelu v 8. století př. n. l. ji nechá shodit z okna paláce jejími dvořany novopečený král Jehu.

Jezábel zemřela údajně proto, že uctívala pohanské bohy, nemravně se krášlila a pronásledovala židovské proroky. Jehu si ale spíš chtěl upevnit moc a definitivně zatočit s Achabovou dynastií. Jezábel podle věštby Eliáše, židovského proroka, čekala krutá smrt: po dopadu na zem ji ušlapali Jehuovi koně a sežrali psi. Vyhození nepřátel z okna v zájmu posílení moci je staré jako lidstvo samo.

Více v čísle 20/2015