Šlo o významnou bitvu, nebo o malou šarvátku před hradbami Prahy? Němečtí kronikáři se o bitvě na Vítkově například vůbec nezmiňují. Sasové přitom měli nést na křižácké straně hlavní tíhu boje. Co byly ony dva tajemné sruby a k čemu sloužily? Jak se husité ubránili ohromné početní převaze? Zvítězili vůbec? SVĚT NA DLANI vám na tyto otázky odpoví.

Husitská rebelie byla na počátku léta roku 1420 v plném proudu. Uplynul rok od pražské defenestrace, oficiálního začátku husitských válek (30. července 1419). Před pouhými třemi měsíci (25. března 1420) Žižka dosáhl překvapivého vítězství nad českým panským vojskem a strakonickými johanity u Sudoměře. To už ale probíhaly přípravy na křížovou výpravu, kterou proti husitským kacířům vyhlásil 1. března 1420 papež Martin V.

Křižáci táhnou na Prahu

Do čela kruciáty se postavil uherský a římský král Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. Protože český…