Nevysvětlitelné požáry, nábytek létající vzduchem, nádobí, které se bez příčiny tříští, mizející náboženské symboly a další děsivé jevy sužují domácnost indické rodiny v roce 1920. Agresivní entita je dokonce následuje i do nového domova. Zaměřil se na rodinu poltergeist, nebo domácnosti demoloval sám ďábel?

Jak a proč se v některých domácnostech znenadání začnou dít strašidelné jevy označované za projevy poltergeista, není zatím zcela objasněno. Mnozí záhadologové se kloní k názoru, že jejich přítomnost nějak souvisí s extrémním emočním vypětím, zejména pak u mladých či dospívajících jedinců. Existuje také velké množství lidí, kteří poltergeista považují za démona či vyslance pekel a místo zkušených spiritistů hledají pomoc spíše u kněžích a exorcistů. Zaznamenané případy jasně ukazují, že vymítací rituály a náboženské symboly v těchto entitách probouzejí ještě větší agresi a jen…