Významné věštkyně antického Řecka přebývají na posvátných místech a v extaktickém opojení přijímají poselství od prastarých božstev. Jejich věštby se ještě v současnosti naplňují, přestože od jejich vyřčení uplynuly již tisíce let. Co prastaré věštkyně spatřily v proroctví pro moderní svět?

„Sibyla šílejícími ústy pronáší výroky naprosto neveselé, nepřikrášlené a nenalíčené, a přesto zásluhou boha dosahuje svým hlasem tisíců let.“ Těmito slovy líčí dávné věštkyně řecký filozof Hérakleitos z Efesu (cca 540 př. n. l. – 480 př. n. l.), jehož zlomek s číslem 92 je nejstarší dochovanou zmínkou o sibyle. Přestože řada dobových děl hovoří pouze o jedné, bylo sibyl ve skutečnosti několik. Hovoří se nejméně o deseti, jejichž jména nejsou známa, neboť byly rozlišovány pouze podle místa svého působení. O něco lépe známe jejich proroctví, z nichž některá se dochovala až do současnosti a mnohá se…