Kromě běžných rozhlasových stanic existují i jiné – ty, jejichž účel je neznámý. Tato „rádia duchů“ vysílají zdánlivě nesmyslné zvuky, přerušované občas sekvencemi slov, písmen a čísel. Komu vlastně slouží?

Maďarský radioamatér přelaďuje na speciálním rádiovém přijímači různé vysílací kmitočty. Když displej na přístroji ukáže frekvenci 4625 kilohertzů, zaslechne muž obvyklé hučení, které doprovází tajemné rozhlasové vysílání. Stanice je zasvěceným osobám známá pod českou přezdívkou „Bzučák“, případně pod jejím anglickým ekvivalentem „Buzzer“. Jak vznikl tento název? Z rádia, vysílajícího od roku 1982 téměř nepřetržitě signál, se totiž většinu času „line“ soustavné bzučení. To bylo na několik let doplněno i neméně zvláštním pípáním, někdy i vážnou hudbou. Avšak na Štědrý den 24. prosince 1997 se prý poprvé během podivného vysílání ozve lidský hlas. Ale jeho věty, pronášené jakýmsi…