Co tě může trápit, vždyť jsi nezažil válku, ani hladomor,“ slýchají dnes často lidé s pokleslou psychikou. Skoro se zdá, jako by duševní nemoci byly spíš jen výdobytkem dneška. Lidstvo je ale zná už staletí, ne vždy si s nimi ale ví rady.

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí existuje 99 druhů duševních poruch. Těžkou formou některé z nich trpí podle Světové zdravotnické organice přibližně čtyři procenta populace. EPOCHA vás provede jejich historií, ale i současností. Které duševní nemoci trápí nejvíce naši současnou společnost a jak se projevují?