Legenda o nacistech a jejich létajícím talíři je celkem známá, jen málokdo ale ví, co s ní všechno souvisí. Do příběhu jsou zapojeny tajemné síly, záhadné společnosti nebo utajená rasa v podzemí žijících lidí. Všechny je přitom spojuje jediné slovo: Vril. Co má znamenat a jak souvisí s nacisty?

Žena s vlasy sahajícími až na zem klečí uprostřed malé chatky u německého města Berchtesgaden. Usilovně se soustředí, a postupně se propadá do čím dál hlubšího transu. Nakonec vytřeští oči a zvolá: „Mám zprávu z Aldebaranu o létajícím stroji!“ Jméno této ženy zní Maria Orsitsch (1895–1945?) a právě díky ní prý nacisté získají létající talíř.

Setkání s okultismem

Maria se narodí v Chorvatsku a o jejím životě toho moc nevíme až do okamžiku, kdy se na počátku roku 1919 náhle objevuje v Mnichově. Téměř ihned se dostává do kontaktu s mnichovskými okultními společnostmi a brzy je z ní vyhlášené médium…