Starověcí Řekové věří, že na svět dohlížejí mocní bohové a bohyně, kteří zároveň zasahují do lidských záležitostí. Lidem jsou také podobní, a to včetně kladných i záporných povahových vlastností. Nejsou jim cizí city, jako třeba láska, ale dokážou se i pořádně pohádat anebo mezi sebou nelítostně soupeřit.

Přesto je Řekové uctívají a pořádají k jejich poctě slavnosti, dávají jim dary a žádají je o pomoc. Zároveň mají obavy, aby si je proti sobě nepopudili, a tak jim přinášejí i zvířecí oběti anebo úlitby, což jsou vzácné tekutiny, například víno nebo olivový olej. Bohům jsou zasvěceny i mnohé velké veřejné svátky, například Panathenské slavnosti, konající se každým čtvrtým rokem v Athénách. V soukromých obydlích jsou umístěny oltáře, určené pro individuální a rodinné ceremonie. Protože bohové jsou vševědoucí a znají, co je smrtelníkům zatím utajeno, žádají je lidé také o vyjevení