Bílá paní je snad nejproslulejším přízrakem hradů a zámků. Její zjevení se však neomezuje jen na české země. Objevuje se i v Německu, Rakousku, Itálii či ve Švédsku. U nás je však určitě nejznámější Perchta z Rožmberka. Kroniky i legendy však hovoří o více než stovce hradů, kde se bílá paní zjevuje.

Podle pověstí přináší zjevení bílé paní téměř vždy nějakou zlou zprávu, nejčastěji smrt v rodině pána hradu. Někdy varuje před blížícím se nebezpečím, jako například požárem. Jindy věští naopak šťastnou událost, jako je narození potomka urozeného rodu. Je vidět, že zjevení bílé paní má značně rozmanité důvody a jen těžko se v minulosti dařilo vysvětlit, co vlastně znamená. To se ale netýká Perchty, jejíž osud je spojen s hradem Rožmberkem, který byl vybudován na vysokém ostrohu nad Vltavou již ve 13. století.