Dvořané a hodnostáři se shromažďují v královském paláci. Faraon Teti z 6. dynastie právě zemřel. Zavraždila ho vlastní tělesná stráž. Zhruba 30 let jeho vlády ve druhé polovině 3. tisíciletí př. n. l. bylo naplněno neklidem, zlobou a prahnutím po pomstě. „Hor vystoupal na horizont,“ uvádějí k smrti obávaného panovníka nápisy, které zdobí stěny jeho hrobky v Sakkáře.

Smrtí nic nekončí. Naopak. Okamžikem smrti se člověk pouze oprostí od svého pozemského soužení. V zásvětí poté vesele pokračuje ve svých dosavadních aktivitách. Tak zjednodušeně zní filozofie starověkých Egypťanů. Každý z nich touží po luxusním „životě“ na onom světě. Někteří však k němu mají podstatně blíž než ostatní…