Civilizace starověkého Egypta je zhusta oslavována jako jedna z nejvyspělejších. V některých oborech si před ostatními drží staletí dlouhý náskok. Mohli Egypťané být natolik vyspělí, aby dokázali využívat elektřinu? Myšlenku, která se na první pohled zdá naprosto nemožná, podporují různé archeologické nálezy!

Civilizace, která v Egyptě vzkvétala před tisíci let, odnes překvapuje nejen svými dosud stále tajemnými pyramidami, ale také hlubokými znalostmi z mnoha vědních oborů. Byli to výborní stavitelé, lékaři, matematici a vynálezci mnoha pokrokových technologií. Malá, leč nezanedbatelná, část odborníků časem dokonce dospívá k přesvědčení, že se Egypťané naučili ovládat nástroje a technologie, které byly zbytku světa zpřístupněny až o tisíce let později. Skutečně měli k dispozici elektřinu a žárovky, nebo v inkriminovaných nálezech badatelé spatřují něco zcela odlišného od jejich…