„Za mého dětství se v mé rodné vesnici na severu Moravy mezi místními šířily zvěsti o tragickém požáru dětského domova koncem šedesátých let, při kterém uhořelo několik dětí,“ píše Helena.

„Teta mi povídala, že duše těch nebohých dětí stále bloudí krajem. Považovala jsem to za místní báchorky.“ Před několika lety však Helena zažila něco, co ji přesvědčilo o pravém opaku…