Jakoby ty otazníky přímo přitahoval. Jeden za druhým se šikují do řady jako důchodci do fronty na zlevněné mléko. Kdo? Proč? A jak? Světoznámý kamenný komplex Stonehenge je opředen tolika záhadami, až to hezké není.

Ačkoliv má dobrých 5000 let, je kolem něj pořád rušno. Vědci se předhánějí v nových domněnkách, hypotézách, předpokladech a teoriích. Jednou slouží tajemný komplex menhirů a kamenných kruhů na britské Salisburské pláni jako svatyně, jindy je to pradávný kalendář, pak zase astronomická observatoř. A na co zajímavého se přišlo v poslední době?