Souvislost mezi solí a zvýšením krevního tlaku je všeobecně známá. Mnohem méně se ví, že existují další potraviny, které krevní tlak ovlivňují, pozitivně i negativně. Šikovně sestavený jídelníček proto může znatelně podpořit léčení vysokého krevního tlaku, a to s měřitelnými výsledky. U mírně zvýšených hodnot tlaku je efekt výraznější, dávkování léků se pak snižuje, nebo se dokonce dají úplně vysadit. Při extrémní hypertenzi je blahodárný vliv určitých potravin sice slabší, ale i tady se dá očekávat aspoň částečné snížení – tlaku i dávkování léků. I to je v každém případě výhodné i s ohledem na vedlejší účinky medikamentů, například otoky nohou.

Jídla, která tlak snižují

Zatímco škůdce č. 1 je zjevný, potraviny prospěšně působící na krevní tlak nemají společného jmenovatele a jejich účinek vychází z různých živin. Pro co nejlepší využití jejich blahodárného působení se doporučuje…