Češi si užívají rozkoše. Muži klidně svádějí ženy, které patří mezi jejich příbuzné. Kněží, místo aby byli vzorem ostatním, je v těch prostopášnostech ještě podporují. Politické napětí v zemi by se doslova dalo krájet. Pražskému biskupovi právě došla trpělivost. Opustí ty bezbožníky!

„Po všechny dny biskupského úřadu sloužil věrně a oddaně Pánu, a vštěpuje lidu křesťanský řád, vynaložil mnoho námahy, ale bez užitku,“ líčí marné úsilí Slavníkovce Vojtěcha (asi 956–997) Canapariova legenda z počátku 11. století. Jeho obětavá snaha přivést Čechy na správnou cestu se ukazuje jako lichá. „Lid měl tvrdé šíje a stal se otrokem rozkoší, obcovali s příbuznými i s mnoha ženami beze všeho řádu,“ uvádí Brunova legenda, sepsaná přibližně v letech 1004–1008. Křesťanští otroci se v Čechách prodávají Židům, nikdo nedodržuje půst a duchovní se bezostyšně žení. „Za vaše nemravné životy vás stihne boží