Černé zlato nebo také krev ekonomiky – i tak se ropě přezdívá. Znali ji už lidé ve starověku, ale až v okamžiku, kdy se ji lidstvo naučilo správně zpracovávat, mohl být její mimořádně vysoký potenciál efektivně využit. Právě výsledkům mnoho milionů let trvajících geologických procesů vděčíme za rychlý technologický pokrok, jenž nastal v posledních 160 letech. Zhruba před touto dobou se totiž začal odvíjet příběh novodobé těžby hořlavé kapaliny tvořené směsí uhlovodíků, jež se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry.  

Ropa a starověké civilizace? Lze těžko určit, kdy lidstvo přišlo s ropou do kontaktu poprvé, pravděpodobně to bylo v pozdní době bronzové. Bylo by však mýlkou se domnívat, že lidé začali tuto surovinu těžit až v 19. století.

Je více než jisté, že lidé používali ropu a její složky k různým účelům už v dávném starověku. Tisíce let před vybudováním první rafinerie se však…