Koncem 12. století se v Evropě rozhoří boj proti herezi. Inkvizitoři nemají slitování a na hranicích vyhasnou životy mnoha nevinných lidí. Ti, kteří je na smrt poslali, jsou církví oslavováni, a někteří se dokonce dočkají svatořečení! Proč církev ignoruje tyto krvavé zločiny? Jde snad jen o špinavý obchod s kanonizací?

Roku 1184 vchází v platnost bula Ad abolendam, vydaná papežem Luciem III. (1097–1185), která dává vzniknout prvnímu inkvizičnímu úřadu. Jeho úkolem je vypořádat se se všemi kacíři a s každým heretickým hnutím, jež je na vzestupu, a ohrožuje tak moc církve. Římské právo herezi chápe jako jeden z nejvážnějších kriminálních činů a středověcí inkvizitoři se s tímto úhlem pohledu ochotně ztotožňují. Začíná jedna z nejtemnějších ér v historii křesťanství, z níž překvapivě vzejde také řada světců, kteří za svou vírou šli doslova přes mrtvoly. Církevní inkvizice, hon na…