Nekonvenční, alternativní nebo tzv. komplementární medicína. To jsou názvy označující celou paletu léčebných přístupů, které zatím nebyly přijaty oficiální medicínou. Mnohé z nich – jako například homeopatii nebo akupunkturu – zná dnes už většina lidí, o jiných se tak často nemluví. Proč? Představujeme léčebné metody, jež údajně dokáží pomoci tam, kde klasický přístup selhává!

Mladý muž si s mírnými obavami prohlíží líně se převalující proudy Dunaje. Stále ještě trochu váhá, ale nakonec pokrčí rameny, sundá si navzdory chladnému počasí své oblečení a s hlubokým nadechnutím vběhne do studené vody. Nevydrží dlouho, ale i tak v něm sílí přesvědčení, že jde o začátek cesty, díky které se mu podaří překonat tu tolik obávanou a smrtící tuberkulózu. V dalších týdnech a měsících využívá každou volnou chvíli ke koupeli ve studené vodě nebo se alespoň prochází bos v trávě pokryté čerstvou ranní…