Nešťastný a všemi pronásledovaný malíř sedí v hospodě a v rukou pevně svírá sklenici s kořalkou. Zahledí se na ni a postěžuje si: „Všechno tady uvnitř mne je na padrť!“ Ruka se mu náhle zachvěje. Sklenička padá k zemi, pálenka se rozlévá po dubové desce stolu a místností zavane vůně lihu…

Jeden z největších a nejtalentovanějších malířů, jaký se kdy v české zemi narodil. Symbol českého barokního umění, ale zároveň také nezodpovědný bohém a bezstarostný hýřil. Tím vším je malíř Petr Jan Brandl (1668–1735). Díky svému talentu si získá věhlas mezi bohatým měšťanstvem, šlechtou i duchovními. Přesto ale často tře bídu s nouzí a všechny své starosti rád utápí ve skleničkách s alkoholem…