Pohled vzhůru po Václavském náměstí najdeme na tisících fotografií, pohlednic i filmových záběrů. Monumentální budova Národního muzea shlíží na rušné prostranství pod sebou už více než sto třicet let a město si bez ní už dávno vůbec nedokážeme představit.

Národní muzeum jako instituci měli Češi daleko dřív než budovu, kterou pod tímto jménem známe a která je jedním ze symbolů Prahy. Muzejní ústav zvaný Vlastenské muzeum v Čechách vznikl už 15. dubna 1818 především zásluhou sběratele umění hraběte Františka Josefa z Klebelsbergu a paleontologa Kašpara Marii ze Šternberka. Své sbírky nové muzeum prozatím vystavovalo porůznu, třeba v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě nebo později ve Šternberském paláci na Hradčanech, v němž dnes sídlí Národní galerie. Všichni věděli, že pokud má muzeum plnit svou funkci beze zbytku, bude to chtít novou budovu.