Existují očitá svědectví, a dokonce vědecky podložené a zkoumané případy lidí, ze kterých za určitých okolností vychází viditelné světlo. Velmi často to bývají lidé svatí či nemocní. Existuje pro tento podivný jev nějaké racionální vysvětlení?

Zlatá, bílá či nažloutlá aura kolem hlav či celých postav lidí je všeobecně vnímána jako jakési grafické znázornění čistoty či svatosti dané osoby. U nás jsme na takové svatozáře zvyklí zejména na obrazech křesťanských světců a biblických osobností. Zdá se však, že podobných prvků využívají kultury po celém světě bez ohledu na vyznání a dobu, v níž existovaly. Vyobrazení svatozáře se objevuje i v buddhismu, hinduismu či dokonce na vykopávkách z dob starověkého Egypta. Z čeho takovéto znázornění duchovní vyspělosti pramení, není zcela jasné. Existuje teorie, podle níž svatozáře vycházejí z prastarých náboženství vyznávajících boha slunce. Jiné…