Z husté mlhy se vynoří podlouhlá loď s děsivým drakem na přídi. Na 15 vesel na každém boku se s pravidelností noří do mořských vln. Hrozba pomalu ale jistě připlouvá k pobřeží. Od 8. století se tento pohled naskýtá obyvatelům přímořských oblastí Skotska, Anglie nebo Francie vcelku často. S Vikingy připlouvá smrt, pověsti i tajemné rituály…

Jsou obvykle líčeni jako velcí, svalnatí násilníci. Vikingové však představovali nesmírně složitou a na svou dobu poměrně vyspělou společnost, která měla velký vliv na kulturu všech zemí, jež plenili. A odraz některých jejich rituálů se zachoval i ve zvycích a obyčejích v následujících staletích.

 

Svátek krve

O co šlo: získání přízně bohů

Rituální činnost: obětování zvířat

Čtyřikrát do roka, v době okolo jarní a podzimní rovnodennosti a letního a zimního slunovratu, provádějí Vikingové obřady, které jim mají zajistit přízeň bohů. Místní lidé se…