„Proč jsi nás vyváděl z Egypta?“ lamentují lidé. Před sebou totiž mají nedozírnou mořskou hladinu a za sebou blížící se faraonovo vojsko. „Nebojte se!“ uklidňuje je Mojžíš. Pak tento vůdce izraelského národa pozvedne hůl a rozdělí moře na dvě půlky. Vody se rozestoupí a vytvoří koridor, jímž mohou Židé uprchnout. Je něco takového vůbec možné?

 

Na poklidné hladině řeky Nilu se cosi pohupuje. Jde o bytelný proutěný košík, v němž leží malé dítě. Vlny ho pomalu odnášejí ke břehu, kde se zachytí mezi stébla rákosu. V ošatce přitom neleží jen tak leckdo, ale tříměsíční Mojžíš. V dětství totiž nemá budoucí vůdce izraelského národa zrovna na růžích ustláno. Na svět přichází v Egyptě, kde faraon právě nařídil zabít každého nově narozeného hebrejského chlapce. Mojžíšova matka se proto krátce po porodu, který před všemi zatají, rozhodne dítě uložit do třtinové ošatky vymazané dehtem a smolou a…