Na pozvání do Bílého domu čeká Edvard Beneš za druhé světové války dlouho. Jeho cesta v květnu 1943 se nakonec shoduje s časem konání zdejší konference mezi spojenci, která nese krycí název Trident. Důležitá jednání doplňují různé recepce, kde je smoking nezbytností. Zúčastní se jich i československý exilový prezident a kvůli tomu se dostává do hledáčku badatelů jako možný sovětský „agent 19“!

 „Agent 19 hlásí, že Kapitán a Kaban během konference v Zemi pozvali 19, aby se připojil k nim a Zamestiteli…“ V roce 1943 ve Spojených státech amerických startuje přísně utajený projekt Venona. V režii SIS, předchůdkyně Národní bezpečnostní agentury, se rozjíždí hon na depeše, které odesílají sovětští agenti z USA do Moskvy. Díky klíčové chybě, jíž se Sověti dopouštějí, se americkým zpravodajcům daří alespoň částečně dešifrovat zhruba 3000 zachycených zpráv z let 1943–1980, než je projekt Venona