Oheň plápolá, někdo si přes jeho plameny i skočí. Dne 30. dubna se slaví Filipojakubská noc. Divoký rej, při kterém se upalují čarodějnice a opékají první buřty, vypadá spíš jako divoký mejdan temných sil, přitom se lidé chystají na nejláskyplnější období v roce.

Poslední dubnový večer je ve znamení ohně. Žhavost vzbouzí nejen horké plameny živlu, rozněcuje ji i vášeň, která probouzí měsíc lásky – květen. Filipojakubská noc není jen o pálení čarodějnic, představuje příležitost k tomu začít nový život.