„Minulost je nevratná a vracet se k ní bývá často ošidné, zvlášť když mohou na světlo vyplout věci, které je lépe nevědět,“ píše Ladislava.

Položila manželovi otázku, na kterou snad ani odpověď znát nechtěla. „Když mi manžel pověděl celou pravdu, zůstala jsem v šoku.“ Jaké to bylo tajemství?