Na makedonský tábor se snáší bezhvězdná noc. Přesto je v něm překvapivě dobře vidět. Prosvětlují ho totiž desítky zapálených ohňů. Alexandr Veliký sedí ve svém stanu a přemýšlí. Čeká ho jedno z nejdůležitějších vojenských střetnutí. Zvedne se a půjde se poradit se svým věštcem, nebo se spolehne na vlastní úsudek?

Se zatajeným dechem hledí sotva dvanáctiletý Alexandr Makedonský (356–323 př. n. l.) na podivný výjev, který se mu právě naskýtá před očima. Věštci jeho otce Filipa II. (382–336 př. n. l.) právě podřízli malé jehně a chystají se z jeho jater předvídat budoucnost. Je v tom cosi děsivého i vzrušivě záhadného zároveň. Alexandr je pohledem na zástup mužů, jimž začíná po rukách stékat teplá ovčí krev, fascinován. Půjde nakonec ve šlépějích svého otce a bude se spoléhat na rady věštců, proroků, chiromantů a orákul, nebo zvolí racionálnější cestu? Stály za vzestupem jednoho…