Lidské tělo je pozoruhodná a komplikovaná hmota, která svou propracovaností dodnes nepřestává udivovat odborníky ani laiky. Jeho základní stavební jednotkou jsou buňky, které jako celek tvoří tkáně a ty pak následně orgánové soustavy, nezbytné pro život člověka. Orgánové soustavy jsou vzájemně propojeny a v případě zdravého jedince se doplňují natolik dokonale, že fungují jako jeden celek.  Fungováním lidského těla jako celku se zabývá lékařský a vědní obor zvaný fyziologie. Ten zkoumá projevy organismu, funkce a činnosti tělesných soustav, jejich vzájemnou souhru a vliv prostředí na jeho funkce.

A co všechno lidské tělo obsahuje? Značnou část tvoří voda. S narůstajícím věkem jí sice ubývá, ale obecně vzato se jedná asi o 60% naší hmotnosti. Další významnou látkou jsou bílkoviny, kterých se v našem těle nachází asi 20%. Bílkoviny jsou složeny z aminokyselin, které člověk získává ze…