Z vyhřáté písčité pláže pozorujeme, jak se na okolních svazích v křovinatém porostu prohánějí rychle se měnící stíny, jako by snad celé vojsko temných přízraků spěchalo sem a tam ve snaze ubránit benátskou pevnost stojící uprostřed toho všeho. Jsou to duchové řeckých vojáků, kteří tu byli v roce 1828 zmasakrováni při obléhání hradu Turky?

Kréta, turistická perla Středozemí, není pouze ostrovem s bohatou historií a dechberoucími přírodními sceneriemi, ale také destinací, která dosyta uspokojí tužby milovníků záhad. V Enigmě se často věnujeme záhadám minojského paláce Knóssos na severu ostrova, v tomto článku se ale vydáme na jih ostrova k benátské pevnosti Frangokastello z druhé poloviny 14. století. Při návštěvě pevnosti neodmyslitelně spjaté s přízračnou armádou řeckých vojáků, kteří tu byli pobiti před téměř 200 lety, nám nejednou přeběhne mráz po zádech, zažijeme pro tato místa…