Německého proutkaře Herberta Petryho osloví Úřad pro prehistorii a rané dějiny města Speyeru: „Dokážete nám pomoci s nalezením zavalené hradní zdi v Batenbergu?“ Petry neváhá, vezme do ruky proutek a brzy má pro úřad přesné údaje, kde se zeď nachází. Jak to dokázal? Nad schopnostmi některých proutkařů zůstává rozum stát. Jaký původ má jejich zvláštní nadání?

Služeb takzvaných proutkařů využívají lidé tisíce let. Své uplatnění nacházeli již ve starověkém Řecku či Římě. Středověká církev však na ně hleděla s nelibostí. „Jedná se o dílo ďáblovo, hřímali proti proutkařině, též nazývané radiosteze, telestezie či rhabdomantie, duchovní. Přesto ani tehdy nezůstali proutkaři bez práce. Hledali vodu, stříbro, zlato a jiné drahé kovy. A podivuhodní proutkaři mají své místo rovněž v moderním světě. Jejich služeb využívají těžební společnosti a různé úřady. Někteří lidé navíc věří, že telestéti…