Tak jako spoustu jiných historických událostí začíná i tato nenápadně. Je horký červencový den, slunce praží do ulic středověkého Štrasburku ze všech sil. Lidé se plouží pod jeho žárem, unavení, žízniví. Ale jedna žena jako kdyby to vnímala jinak. Pozvolna se dává do tance, který se završí až po mnoha dnech, kdy padá vysílením do náruče smrti… Stejně skončí desítky dalších lidí, kteří se k ní přidali. Jaká tajemná moc je posedla?

Červenec 1518. Dnes francouzský Štrasburk je tehdy ještě součástí Svaté říše římské. O ženě, která vše začala, toho moc nevíme. Jen její jméno – Troffea. V překladu to znamená trofej a možná by si nějakou cenu za nejlepší tanečnici skutečně zasloužila, kdyby neočekávaná taneční extáze nestála život řadu jejích spoluobčanů. Žhnoucí sluneční kotouč na obloze v těch dnech opéká vše pozemské. Troffea tančí a po těle jí stékají krůpěje potu. Trhané, cukavé pohyby…