Retušér pracuje opatrně. Pomocí tužky a štětce pečlivě zvýrazní líbivé rysy a zahladí ty nehezké. Na Stalinově portrétu zneviditelní jizvy po neštovicích, zvýšené čelo a vysune bradu. Až když je s prací spokojen, může předělaný negativ znovu vyvolat a předložit nadřízeným ke schválení.

Sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin (1878–1953) zaměstnává celou armádu retušérů, kteří mají za úkol upravovat jeho zjev na fotografiích tak, aby to odpovídalo jeho politickým potřebám – zatraktivnit jeho pleť a rysy nebo vymazat nepohodlné osoby, stojící v jeho blízkosti. Až do roku 1931 přitom na tyto věci příliš nedbal. Jakmile si ale uvědomil ohromnou moc médií, staly se jedním z hlavních nástrojů k udržování jeho kultu osobnosti. Stalin chce být vnímán jako fyzické i duševní ztělesnění státu, jako geniální politický praktik i uvědomělý teoretik komunismu. Uctívání jeho osobnosti vrcholí v roce