Albert Einstein nazýval teleportaci strašidelným dálkovým účinkem. Její princip spočívá ve vytvoření dvojice částic, které mezi sebou reagují tak, že jejich kvantové vlastnosti jsou navzájem provázány. Tento proces fyzici nazývají kvantové propletení.
Pokud se tyto částice následně oddělí, lze pak změřit vlastnosti jedné z nich a následně ji zničit. Poté dochází k okamžitému přenosu vlastností na druhou částici.
Samotný termín teleportace (řecky tele = vzdálenost, latinsky portare = nést) zavedl již v roce 1931 publicista Charles Fort (1874–1932), který shromažďoval a později v souborech publikoval mimo jiných zpráv o podivných jevech i zprávy o „poletování“ kamenů a o metapsychologií popisovaném protunelování se kamenů hmotnou překážkou.
To však se seriózní vědou má pramálo společného. V ní teleportace znamená přesun částic na určitou vzdálenost. Po úspěšném pokusu z roku 1997, kdy…