Boží zásah, smrt obra, vylíhnutí se z oceánského bahna – každá lidská kultura měla svůj příběh o stvoření světa. I když mytologii vystřídala věda, dopátrat se k samotnému počátku všeho se dlouho zdálo nemožné. A přece. Teorie velkého třesku byla prvně zformulována jen nedlouho poté, kdy nejobávanější technologií na bitevním poli byl válečný kůň, dokázána pak byla jen rok po vynálezu počítačové myši.

Hlouběji do historie jsme v rámci našich speciálů nešli. Slibujeme, že dál než k počáteční singularitě před asi 13,8 miliardami let, kdy z ničeho vznikl čas, prostor i všechno ostatní, už se nevydáme. Zrození teorie velkého třesku na rozdíl od události samotné zdaleka nebylo tak explozivní. Od vznesení hypotézy v meziválečném období si prošla 40 roky ignorace, odmítání a výsměchu. Svou pozici obecně přijímaného výkladu vzniku vesmíru brání mezi dotírající konkurencí už přes 55 let.